Головна сторінка

Матеріал з УжНУ
Перейти до: навігація, пошук

Ласкаво просимо до сайту WIKI Ужгородського національного Університету
Ужгородський національний університет, який заснований в 1945 році, є одним із класичних університетів України, акредитованих за IV (вищим) рівнем акредитації (сертифікат серії РД - IV №078987). Ректор -

Фізичний факультет


Відкрита лекція: "Методика захисту бездротових мереж передачі даних

Мета заняття: Висвітлити різноманіття технологій створення бездротових мереж передачі даних. Вказати на ризики втрати цілісності та конфіденційності даних в цих мережах на прикладі стандарту 802.1х, а також розкрити структуру керування доступом до інформаційних обєктів які використовують ці мережі.


Відкрита лекція: "Інформаційний простір України в контексті використання мережі інтернет"
Мета заняття: Розкрити структуру різнорівневих інформаційних просторів. Вказати сучасний рівень розвитку інформаційного простору України в контексті використання мережі Інтернет. 

Предмети:

Захист комп‘ютерної інформації  
Мета дисципліни – формування у студентів теоретичних засад та практичних навиків дослідження інформаційних систем та ризиків повязаних з втратою інформаційних об’єктів. Окрім ознайомлення з загальними характеристиками та універсальними правилами опису інформаційних систем , ресурсів , визначенням деяких типів ризиків втрати інформації, важливим є практичне засвоєння методів захисту конкретних інформаційних об’ктів. Такі навики будуть закріплені студентами на лабораторних заняттях для типових прикладів захисту інформаційних об’єктів.Перелік питань, які виносяться на підсумковий контроль

Основи архітектури комп'ютерів

Мета курсу  – формування у студентів системи знань про основні принципи архітектури і організації комп'ютерних систем, їх багаторівневу структуру та організацію апаратного-програмного забезпечення.
Локальні компютерні мережі та їх експлуатація

Мета курсу - формування у студентів загальної картини побудови локальних обчислювальних комп'ютерних мереж та методика інтеграціїї їх в глобальні мережі передачі данних. Практична реалізація - отримання навичок проектування, побудови, інсталяції та економічної оптимізації локальних комп'ютерних мереж.

Вимоги до офрмлення НДРС 


Обчислювальна практика 2012

Обчислювальна практика 2013


С/к "Автоматизація фізичних досліджень"


Курс: Фізика ядра та елементарних частинок

Спецкурс: "Детектори ядерних випромінювань" (для студентів 4 курсу фізичного факультету).

Спец. лабораторія: "Детектори ядерних випромінювань" (для студентів 4 курсу фізичного факультету).


ІІ-курс ЕКСПЕРИМЕНТ

Особисті налаштування Редагування тексту в WIKI